Istina postoji. Izmisliti se može samo laž

Istina postoji. Izmisliti se može samo laž